In business

Wij werken zelf op basis van planet, people, profit en dat houdt in dat wij ook vanuit deze visie in het zakenleven actief zijn.

Voor mensen die een bedrijf moeten bellen, omdat ze bijvoorbeeld iets willen vragen over het product wat ze daar gekocht hebben is het vaak een bron van irritatie hoe zij door werkneemsters(nemers) van dat bedrijf te woord worden gestaan. Degene aan de andere kant van de lijn kan vaak totaal niet écht luisteren en is vaak gefocust op verkoop en snel afhandelen. Veel mensen voelen zich hierdoor niet meer serieus genomen en ondervinden hier stressklachten van.

Ook op de werkvloer ervaren steeds meer werkgeefsters(gevers) en werkneemsters(nemers) stress op de werkvloer, omdat ze zich totaal niet gehoord, gezien, begrepen of aangevoeld voelen.

Dit veroorzaakt een groot risico op uitval op de werkvloer.

Als jij als werkgeefster(gever) of als werkneemster(nemer) niet meer zo met jouw of jullie personeel of klanten om wil gaan en als jij/jullie op een eerlijke, transparante en zuivere manier met andere mensen om willen gaan, ben je hier op het goede adres.

Wij verzorgen bijzondere, diepgaande trainingen in communicatie die niet gericht zijn op verkoop en winst, maar op een eerlijke, zuivere manier jouw product verkopen zonder misbruik te maken van andermans zwakke punten, gevoel of van onze leef- en woonomgeving. Winst is dan een logisch gevolg van eerlijk zaken doen. Mooi pluspuntje...jouw naam zal zeker genoemd worden en steeds meer potentiële klanten zullen vanzelf jouw kant op komen.

Logo | Hart | groen | Sylvane & Maarten

Behandel de ander zoals jezelf behandeld wilt worden! - Matteüs

Scroll to top