fbpx

Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen hebben een 'bijzondere innerlijke wijsheid' en een 'weten' wat niet is aangeleerd door ouders/opvoeders of leraren. Verder zijn deze kinderen vaak ook paranormaal begaafd. Zij leven vanuit een hogere bewustzijnstoestand, waardoor zij geheel anders in het leven staan. Nieuwetijdskinderen staan volledig in contact met zichzelf en daardoor ook met anderen. Alleen als de omringende omgeving het kind dwingt zich anders te gedragen of op te stellen raakt het kind uit zijn of haar eigen centrum en gaat depressief, opstandig of afstandelijk gedrag vertonen. De druk van de maatschappij en een omgeving die doordrenkt is van prestatiedrang staat geheel haaks op de belevingswereld en de gedachtegang van het Nieuwetijdskind.

Ze hebben van nature een onnoemelijk respect voor het leven. Vaak zijn ze extreem bezorgd over het welzijn van mensen, dieren, bomen, planten etc. Zij zullen er alles aan doen om hun omgeving dit respect ook proberen bij te brengen en ze willen op deze manier niets liever dan liefde, licht en vrede brengen. We zouden kunnen zeggen dat juist deze kinderen de vredestichters van morgen zijn!

Deze kinderen en volwassenen hebben een hoger energieveld om zich heen. Zij gedragen zich anders en hebben een lagere emotionaliteit bij dingen. Veel van deze kinderen begrijpen 'de aardse regels' niet en hebben vaak het gevoel niet te weten hoe ze zich hier op aarde 'aan' moeten passen. Zij houden zich dan ook strikt aan hun eigen 'innerlijke wijsheid en weten' en volgen

en vertrouwen op hun eigen 'innerlijke stem'. Nieuwetijdskinderen zijn niet beter of slechter, meer of minder dan andere kinderen of volwassenen. Ze zijn wel anders!

Kenmerkend voor het begeleiden van deze kinderen is, dat heel veel ouders totaal geen flauw idee hebben hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. Juist, omdat deze kinderen de ouders/opvoeders voortdurend uitdagen om bewust te zijn van hun eigen gedachten, gevoelens en handelen kan het behoorlijk frustrerend voor de ouders/opvoeders zijn om deze kinderen te mogen begeleiden naar volwassenheid.

Wanneer het Nieuwetijdskind de volwassen leeftijd bereikt zijn dit vaak de mensen die pioniers worden op allerlei verschillende werkterreinen waarbinnen zij dan meestal meer bewustzijn, diepgang en inzicht brengen. Omdat zij hun 'eigen innerlijk weten' volgen en niet van autoriteit onder de indruk zijn, kunnen zij van de geijkte paden afwijken. Op hun eigen manier zullen deze volwassen Nieuwetijdskinderen zich vaak blijven inzetten voor meer verbinding tussen mensen onderling en bescherming van de aarde. Zij zijn degene die zich over het algemeen inzetten voor wereldwijde bewustwording en verandering.

Om deze kinderen en volwassenen in hun kracht te houden bieden wij coaching, begeleiding en training en aan om juist dat te bereiken! Gegeven voor Nieuwetijdskinderen, door Nieuwetijdskinderen!

Logo | Druppel | groen | Sylvane & Maarten

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht! - Mahatma Gandhi

Scroll to top